Over ons

Positieve bijdrage aan milieu

De kringloopwinkels in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het milieu dan vaak wordt gedacht. Zo levert het inzamelen van één ton goederen een besparing op van één ton CO2-emissie. Dat blijkt uit berekeningen van TNO. Onlangs daagde de branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) TNO uit met harde cijfers te komen over de positieve bijdrage van de winkels aan milieu en werkgelegenheid.

TNO deed dat tijdens de zogeheten Challenge, waarbij een team van drie experts binnen een week een complex probleem van een bedrijf of organisatie oplost of een concrete oplossingsrichting presenteert.

Auke van der Hoek, regiomanager van kringloopwinkel Het GOED en bestuurslid van de BKN: ‘De gecombineerde expertise van milieu en businessmodellen van TNO was voor ons ideaal. We hadden zelf al wel het nodige onderzoek gedaan, maar dit ging aanzienlijk dieper. Het ging ons erom hoe we gemeenten, waar we vergoedingen van krijgen voor het inzamelen van afgedankte goederen, duidelijk kunnen maken wat onze bijdrage is aan met name het milieu. Dankzij de nieuwe, goed onderbouwde cijfers van TNO weten onze opdrachtgevers en klanten in de winkel hoe belangrijk kringloopwinkels zijn voor het terugdringen van CO2 en wat wij doen om kansarmen op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ook heeft TNO ons geadviseerd hoe we het belang van de sector beter voor het voetlicht kunnen krijgen.’

Prestaties inzichtelijk
Zo becijferde TNO dat het inzamelen van één ton goederen door kringloopwinkels gelijk staat aan een besparing van eveneens één ton CO2. Het GOED telt zeventien kringloopwinkels die gezamenlijk werk bieden aan zo’n 550 mensen. Een van de vestigingen zamelt jaarlijks al 500 ton in, omgerekend goed voor het met aardgas verwarmen van 150 huizen.

‘Als je die cijfers doorrekent naar de hele branche, gaat het om duizelingwekkende getallen’, zegt Auke van der Hoek.

Milieu-expert René van Gijlswijk van TNO: ‘Van alle goederen die de kringloopwinkels inzamelen, wordt ongeveer de helft verkocht en nog eens dertig procent hergebruikt. Slechts twintig procent gaat naar de afvalverbranding. De kringloop zorgt ervoor dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt verlengd. Behalve minder verbranding en dus CO2-uitstoot is ook minder productie van nieuwe goederen nodig. Die gegevens liggen ten grondslag aan onze becijferingen. De mooie prestaties van de kringloopbedrijven zijn nu inzichtelijk.’

Hele branche activeren
|
De BKN, die een kleine honderd leden telt met ruim tweehonderd winkels, is ervan overtuigd op basis van het TNO-onderzoek de prestaties verder te kunnen verbeteren. Auke van der Hoek: ‘Deventer bijvoorbeeld wil de hoeveelheid restafval per inwoner, nu 200 kilo per jaar, terugbrengen tot tien. In dat streven kunnen wij een nuttige rol spelen. Ook de verlenging van de levensduur van goederen, nu 1,5 jaar, kan verder omhoog en de twintig procent die wij naar het afval brengen, omlaag. We hebben veel aanknopingspunten dankzij het onderzoek en de presentatie van TNO. Ze gaan voor onze leden nog een workshop organiseren. Zo gaan we de hele branche activeren om onze doelstellingen verder aan te scherpen.’

Mark van Staalduinen van TNO: ‘Ons motto was “Eruit halen wat erin zit”. De kringloopwinkel is uit een ideologie ontstaan, maar tegelijkertijd is een meer marktgerichte opstelling wenselijk. Ze moeten zich opstellen als partner van gemeenten om mensen aan het werk te blijven helpen én het afvalprobleem verder te verkleinen.’

000 and is held under a beautifully decorated cock. The 2/3 plate in untreated German silver is decorated with large Glashutte stripes and features 3 jewels held in raised gold chatons. The attractive and clever design of the dial The attention to detail is amazing, Wholesale Replica Rolex Milgauss watches uk store, supple nubuck strap. The black leather, both with an argente dial. Price: 13.900 Euros in rose gold and 14.900 Euros in white gold. This watch is an alluring Round Case Watch. This watch is a watch several series under 1 Tiger TAG Heuer FORMULA.