Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie verkoopt gebruikte goederen. Het is Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden goederen/artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. Deze goederen kunnen derhalve gebreken vertonen of kapot zijn. Het is daarom altijd aan te bevelen om goederen waarbij veiligheid van belang is, na te laten kijken door een deskundige. Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product.

 • Apparaten tot €50,-- hebben een aansluitgarantie van 1 dag. Op apparaten vanaf € 50,-- heeft de koper een week garantie. Wanneer een apparaat binnen de garantietermijn niet naar behoren functioneert, kan dit geruild worden voor een vergelijkbaar artikel of krijgt men een tegoedbon. Men kan alleen aanspraak maken op de garantie als men de kassabon + onbeschadigde prijssticker op het artikel aanlevert en de garantieperiode niet verlopen is. Ondeskundig gebruik of opzettelijke beschadiging vallen buiten de garantiebepalingen. Let op: indien u een gaskooktoestel koopt dient u dit door een erkend installateur te laten aansluiten en beoordelen. De gemaakte kosten van de installateur worden niet vergoed. Verder dient een nieuwe gasslang gekocht te worden.

 • Op Coolblue wasmachines en drogers zit drie maanden garantie. Wanneer binnen deze periode het apparaat niet naar behoren functioneert, wordt op vertoon van het garantiebewijs en de kassabon het apparaat teruggehaald. Coolblue repareert zo mogelijk het apparaat of zorgt voor een vergelijkbaar artikel.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken. Met name voor elektronische apparaten en gastoestellen geldt dat de koper voorafgaand aan ingebruikname de technische staat dient te laten onderzoeken.

 • Goederen worden slechts verkocht tegen betaling en wel in de staat waarin ze op dat moment verkeren. Uw eigen beoordeling is hierbij van doorslaggevend belang.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie verkoopt alleen artikelen welke in de winkel staan uitgestald en duidelijk zijn geprijsd. Ongeprijsde artikelen worden uit de verkoop gehaald en op een later moment geprijsd door de winkelmanager. Het is mogelijk om een dergelijk artikel apart te laten zetten en een prijsnavraag te doen.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie behoudt zich het recht om niet geprijsde, foutief geprijsde of artikelen met een beschadigde prijssticker niet te verkopen.

 • Reserveren van een artikel in de winkel is mogelijk. Artikelen kunnen maximaal 2 uur worden gereserveerd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 • Gekochte goederen kunnen niet worden geruild of teruggebracht, met uitzondering van elektrische apparaten met garantie.

 • Er kan gebruik gemaakt worden van de bezorgservice van Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie, binnen het bezorgingsgebied. De bezorgregels worden u bij de aankoop meegegeven. Voor het aan huis bezorgen van gekochte goederen wordt altijd een vast tarief in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van uw adres.

 • Indien is overeengekomen dat de Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie goederen aan huis bezorgt, wordt er bezorgd tot aan de voordeur. 

 • Indien men niet thuis is op het afgesproken dagdeel bij het afleveren van de goederen, worden er bij een tweede bezorging opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht. Bij annulering van een bezorging worden de betaalde bezorgkosten in rekening gebracht.

 • Bij het bezorgen van goederen aan huis dient men zelf de goederen te monteren.

 • Schade die ontstaan is bij het transporteren van goederen die men zelf heeft opgehaald, is voor eigen risico.

 • Wordt een artikel later opgehaald dan gelden de magazijnregels. Deze staan op de afhaalbon. Op vertoon van de kassabon moeten de goederen binnen 3 werkdagen opgehaald zijn. Daarna betaalt u €3,50 opslagkosten per artikel per dag. Indien de goederen na 2 weken niet zijn opgehaald, verliest de koper het recht op zowel de goederen als de aankoopsom.

 • Bij besteding van tegoedbonnen kan ook een deel van het bedrag besteed worden. Tegoedbonnen zijn onbeperkt geldig.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie koopt GEEN goederen in, alle goederen zijn om niet verkregen en door de opdrachtgever geschonken. De schenker draagt hierdoor bij aan de werkgelegenheids- en milieudoelstellingen van Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie. Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie heeft de ANBI status.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie kan speciale "wensen van mensen" noteren. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen tijdens uw aanwezigheid in het bedrijf.

 • Betreden van het pand is voor eigen risico.

 • In de winkelruimte is het gebruik van boodschappenmandjes verplicht.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie behoudt zich het recht om de inhoud van uw tassen te controleren.

 • Ruilhandel is niet mogelijk.

 • U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat u - al dan niet regelmatig - goederen hebt afgestaan aan de Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie.

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze procedure.

Amsterdam, mei 2022