Contact

Algemene voorwaarden

 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie verkoopt alleen gebruikte goederen. Het is de Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden goederen/artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. Deze goederen kunnen derhalve gebreken vertonen of kapot zijn. Het is daarom altijd aan te bevelen om goederen waarbij veiligheid van belang is, na te laten kijken door een deskundige. Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product.
 • Apparaten tot €50,-- hebben een aansluitgarantie van 1 dag. Op apparaten vanaf € 50,-- heeft de koper een week garantie. Wanneer binnen zeven dagen na aankoop het apparaat niet naar behoren functioneert, kan dit geruild worden voor een vergelijkbaar artikel of krijgt men het geld terug. Men kan alleen aanspraak maken op garantie als men de garantiebon + kassabon kan overleggen en de garantieperiode niet verlopen is. Ondeskundig gebruik of opzettelijke beschadiging vallen buiten de garantiebepalingen.
 • Indien u een gaskooktoestel koopt dient u dit door een erkend installateur te laten aansluiten en beoordelen. Mochten daarbij gebreken worden geconstateerd die redelijkerwijs niet behoeven te verwachten, dan kunt u het toestel binnen zeven dagen na aankoop retourneren op vertoon van de garantiebon + kassabon. Het aankoopbedrag zal in dat geval worden teruggegeven, de gemaakte kosten van de installateur worden niet vergoed. Verder dient een nieuwe gasslang gekocht te worden.
 • Voor alle audioapparatuur geldt, dat de garantie alleen geldig is als het apparaat voorzien is van een onbeschadigde sticker.
 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken. Met name voor elektronische apparaten en gastoestellen geldt dat de koper voorafgaand aan ingebruikname de technische staat dient te laten onderzoeken.
 • Goederen worden slechts verkocht tegen contante betaling en wel in de staat waarin ze op dat moment verkeren. Uw eigen beoordeling is hierbij van doorslaggevend belang.
 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie verkoopt alleen artikelen welke in de winkel staan uitgestald en duidelijk zijn geprijsd.
 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie behoudt zich het recht om niet geprijsde, foutief geprijsde of artikelen met een beschadigde prijssticker niet te verkopen.
 • Reserveren van een artikel is mogelijk. Alleen grote artikelen kunnen maximaal 2 uur worden gereserveerd.U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Gekochte goederen omruilen is niet toegestaan.
 • De bezorgregels worden u bij de aankoop meegegeven. Voor het aan huis bezorgen van gekochte goederen wordt altijd een vast tarief in rekening gebracht. Indien is overeengekomen dat de Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie goederen aan huis bezorgt, wordt er bezorgd tot aan de voordeur. Mocht er schade ontstaan bij het op uw verzoek naar binnen brengen van de gekochte goederen dan is dit voor eigen risico.
 • Bij het bezorgen van goederen aan huis dient men zelf de goederen te monteren.
 • Schade die ontstaan is bij het transporteren van goederen die men zelf heeft opgehaald, is voor eigen risico.
 • Wordt een artikel later opgehaald dan gelden de magazijnregels, waarop uw kassabon is geprint. Op vertoon hiervan moeten de goederen binnen drie werkdagen opgehaald zijn. Daarna betaalt u € 2,50 opslagkosten per artikel.
 • Bij besteding van cadeau- en tegoedbonnen dient het gehele bedrag besteed te worden en wordt er geen geld retour gegeven.
 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie kan speciale "wensen van mensen" noteren. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen tijdens uw aanwezigheid in het bedrijf.
 • Betreden van het pand is voor eigen risico.
 • Voor gebruik in de winkelruimte zijn boodschappenmandjes verplicht. Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie behoudt zich het recht om de inhoud van uw tassen te controleren.
 • Ruilhandel is niet mogelijk.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat u - al dan niet regelmatig - goederen hebt afgestaan aan de Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie.

Amsterdam, december 2015

hoodie sweatshirt wedding dresses styles
what is the future of silicone sex dolls?
replica watches has set the quality standard in affordable automatic watches.

Best CBD Gummies in 2021

We picked the CBD gummies for pain, anxiety, and sleep in 2021 (verified reviews).

Best CBD Gummies - Observer.com Best CBD Gummies for Pain - Peninsula Daily News Best CBD Gummies for Anxiety - Redmond Reporter Best CBD Gummies for Sleep - The Daily World