Over ons

Organisatie

De Lokatie heeft verschillende aanbiedingen van producten voor de opdrachtgevers van de trajecten. De Lokatie biedt plekken aan op het gebied van verkoop-, magazijn-, transport-, administratie- en kantinewerkzaamheden. Algemeen in deze is dat de deelnemer een vrije keuze heeft bij welke opdrachtnemer voor trajecten deze participeert. Dit houdt in dat de cliënt een belangrijke stem heeft in zijn re-integratietraject. Met andere woorden de cliënt kiest. Voor de cliënt moet De Lokatie een aantrekkelijke schakel zijn naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Trajecten zijn mogelijk middels verschillende regelingen onder andere werkt de organisatie in opdracht van instellingen voor de psychiatrie als HVO/Querido Stichting, Roads, Mentrum, Philedelphia, Cordaan, etc. Ook bieden wij trajecten aan welke vallen onder het PgB. Voor iedere deelnemer geldt dat er sprake moet zijn van een verwijzing of een indicatie voor een sociaal- of maatschappelijk activeringstraject. Op dit moment zijn er de volgende gefinancierde korte (max. 2 jaar) trajecten(trede  2.) mogelijk:
  • voor de doelgroep Dak- & Thuislozen is er een aanbesteding geschreven waar De Lokatie als onderaannemer in participeert;
  • binnen het kader van de WMO zijn er mogelijkheden voor deelnemers om door middel van een CIZ indicatiestelling bij De Lokatie een traject in te kopen;
  • daarnaast zijn er deelnemers met een Wajong uitkering waarvoor individuele contracten met het UWV  worden afgesloten voor de re-integratie- en activeringstrajecten.
  • als laatste zijn in het kader van de AWBZ regeling (arbeidsmatige activiteiten) onderaannemercontracten afgesloten met diverse instituten voor de psychiatrie in Amsterdam.
000 and is held under a beautifully decorated cock. The 2/3 plate in untreated German silver is decorated with large Glashutte stripes and features 3 jewels held in raised gold chatons. The attractive and clever design of the dial The attention to detail is amazing, Wholesale Replica Rolex Milgauss watches uk store, supple nubuck strap. The black leather, both with an argente dial. Price: 13.900 Euros in rose gold and 14.900 Euros in white gold. This watch is an alluring Round Case Watch. This watch is a watch several series under 1 Tiger TAG Heuer FORMULA.