Over ons

Jaarverslag 2019

Samenwerkingsverbanden

Leveren van materialen
De Lokatie heeft in 2019 aan verschillende instellingen en evenementen materialen geleverd zoals;

De Sociale Firma “Roads Maakt” vervaardigt uit de spijkerstoffen na bewassing knuffels en schorten. Aan de Regenboog groep is ook spijkerstof geleverd waar ook weer nieuwe producten van worden gemaakt.
Huisraad en spullen tbv inrichting van woningen en verblijfsvoorzieningen zijn geleverd aan de HVO/Querido stichting en de Regenbooggroep voor bijvoorbeeld het project Onder de Pannen.

Ook hebben we een groep vrijwilligers ondersteund met het sparen van tenten, matrassen, slaapzakken etc.
De groep zet zich in voor vluchtelingen in Duinkerke ( Frankrijk) deze mensen leven daar in de bossen, ook wel "jungle" genoemd en leven daar echt in zeer slechte omstandigheden.  Als ze geluk hebben, leven ze in een tent of onder een zeil, maar velen  leven en slapen dus gewoon in de open lucht. 

Daarnaast hebben we een initiatief ondersteund tbv deze groep met het leveren van een paar honderd knuffels.

 

Bij de OBA hebben we een tijdelijke ruimte ingericht ter ondersteuning aan het Alzheimer project.

We hebben spullen geleverd oa aan het OverIJ Festival, Nieuwe de La Mar Theater , Loveland , Windmill Tournament, 909.Dynamic en nog vele andere lokale initiatieven.

Gemeente Amsterdam Circulair innovatiecentrum
Amsterdam wil in 2020 een Circulair Innovatie Centrum openen aan de Toetsenbordweg in Amsterdam Noord. Het doel is zoveel mogelijk hergebruik van zowel producten als materialen. Hierin voorziet de Gemeente Amsterdam een grote rol voor onder andere de plaatselijke Kringloopbedrijven.

Aanleiding is de gedwongen verhuizing van het Afvalpunt aan de Papaverweg. De gemeente grijpt dit moment aan om het Afvalpunt door te ontwikkelen naar een Circulair Innovatie Centrum. Op het Centrum leiden we bezoekers eerst langs een intakezone van circulaire bedrijven waar zij alle (her)bruikbare materialen kunnen afgeven.

Kringloopbedrijf De Lokatie werkt al bijna 5 jaar intensief samen met de reinigingsdiensten om zoveel mogelijk product- en materiaal hergebruik te realiseren in Amsterdam. 

Buiksloterham Circulair
Ronduit Buiksloterham is een programma van Stadslab Buiksloterham Circulair, De Alliantie, Waternet en de Gemeente Amsterdam als partners, met participatie van o.a. Philadelphia Zorg, Amsterdam Energie (Om Energie) en Kringloopwinkel De Lokatie.

Het doel van Ronduit Buiksloterham is: van Buiksloterham een toegankelijke en betrokken wijk maken, inclusief, divers en circulair, door bewoners bij elkaar te brengen en initiatieven te ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de circulaire uitgangspunten van Buiksloterham.

De Lokatie gaat zich komend jaar hiervoor inzetten, in samenwerking met met Philadelphia is er al een keer voor de toekomstige bewoners een Pubkwis georganiseerd. Dat zal in 2020 worden gecontinueerd.

Munten man
We hebben het afgelopen jaar ongeveer 250 kilo aan buitenlandse munten en biljetten verzameld voor de Muntenman. Deze heeft met vrijwilligers alles uitgezocht en geteld alles bij elkaar het lieve bedrag van €.780,-- heeft opgeleverd.  

`Dit bedrag is onder andere besteed aan: de kinderboerderijen de Buiktuin en Diereneiland in Noord, projecten in Ghana, India en vluchtelingen op Lesbos

Jan des Bouvrie college

Leerlingen van het JdB College komen bij  Kringloopwinkel “De Lokatie” voor het vak onderdeel  etaleren”” . Het Jan des Bouvrie college heeft al geruime tijd een samenwerking met De Lokatie. Deze winkel is een leerzame werkomgeving voor de studenten om in de praktijk ervaring op te kunnen doen naast hun stage of vóór dat ze met hun stage beginnen.

Er is een nieuw idee ontstaan bij de docenten van het JdB college voor het schooljaar 2020/2021. Ze willen een winkel beginnen gerund door de studenten vanzelf sprekend begeleid door docenten.. Een soort "Jan des Bouvrie Shop-in-Shop in De Lokatie". In de winkel in Noord  zijn daar zelf mogelijkheden voor door bijvoorbeeld op de mode afdeling een stuk door de leerlingen te laten inrichten, displays en presentaties van producten te laten maken. Alle producten daar zouden dan door de studenten verkocht kunnen worden zodat ze in de praktijk leren hoe dit soort zaken lopen.

 

Verf/Latex
Verf vertegenwoordigt het grootste volume binnen het Klein Chemisch Afval in Nederland. Er wordt jaarlijks meer dan 75 miljoen liter decoratieve verf verkocht in Nederland, bijna 4,5 liter per inwoner. Hiervan wordt circa 10 miljoen liter niet gebruikt en uiteindelijk verbrand. Dit komt deels door slechte gewoontes. 93% van de mensen bewaren deze verf omdat ze dit op een later moment denken nodig te hebben, maar dit is meestal niet het geval. Een gemiddeld huishouden heeft 17 blikken verf in garages en schuren staan, dat vaak wordt bewaard tot het uiteindelijk wordt weggegooid. Door latexverf op te werken, is het mogelijk om minimaal 35% te hergebruiken. Zo zouden er grote hoeveelheden grondstoffen kunnen worden bespaard.

In Amsterdam wordt er jaarlijks circa 150 ton verf ingeleverd bij de afvalpunten. De hoeveelheid verf in het restafval is niet bekend en wordt, net als de verf van de afvalpunten, verbrand. Van de verf die bij de afvalpunten binnenkomt zou circa 55 ton kunnen worden hergebruikt als we latexverf gaan opwerken. Door alleen al latexverf te sorteren voor hergebruik, kan er 22 ton worden gered van verbranding. Op dit moment zijn burgers vaak niet bewust bezig met het inleveren van verf, maar lokaal hergebruik van verf zal burgers stimuleren hun verf in te leveren.

Kringloopbedrijf De Lokatie gaat in 2020 de verwerking en productie van de Latex overnemen van het AEB en gaat deze in eerste instantie distribueren onder de Kringloopwinkels in Amsterdam.

 

Arbeidsplekken/dagbesteding

Er is in 2019 al een groei aan betaalde arbeidsovereenkomsten gerealiseerd. Het komend jaar willen we nog meer beschutte Werkplekken creëren. In 2020 zal er een nieuwe aanbesteding  voor de WMO dagbesteding worden gepubliceerd. De Lokatie zal zijn rol als onderaannemer daarin ten volle blijven aanbieden. De kennis en vaardigheden van de interne Job Coaches zullen daarom worden uitgebreid.

Download hier het jaarverslag ganzenbord »