Over ons

Jaarverslag 2022

Download hier het jaarverslag »

Na de coronaperiode is de klantenstroom bij de drie winkels van De Lokatie vanaf januari 2022 enorm toegenomen. De behoefte om te winkelen en ook de bewustwording dat ‘nieuw kopen’ niet altijd de beste keuze is en tweedehands hip en trending, heeft daartoe bijgedragen. Ook de stroom aan binnengekomen goederen is met bijna 35% gestegen. Amsterdammers hebben veel meer spullen gebracht en onze transportdienst heeft meer ritten moeten rijden.

Wat ontzettend fijn was het dat we dit jaar eindelijk weer met ruim 120 collega’s gezamenlijk het kerstdiner hebben kunnen vieren, een moment van waardering voor alle medewerkers.
Het jubileumjaar is in 2022 afgeslotenmet een ‘Kofferbaksale’. Op deze zeer geslaagde markt
werden kraampjes aangeboden waar buurtbewoners hun goederen te koop konden aanbieden en werden er meerdere up-cycle workshops gegeven. We zijn gelukkig fi nancieel gezond. Bijna 80% van onze
inkomsten komt uit de verkoop vanuit onze winkels. Wij ontvangen meer dan 1.000 klanten per dag.
Binnen onze organisatie is er continu aandacht voor verbetering. Met behulp van de Nestorkring heeft het bestuur de governance van de organisatie onder de loep genomen en gekeken in hoeverre de organisatie voldoet aan gewijzigde wet- en regelgeving.
De stad en gemeente waarderen ons, dat merken en horen wij. Wij kunnen onze positieve impact op de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én op een circulair Amsterdam gemakkelijk verdubbelen. Wat wij daarvoor nodig hebben is zicht op goede huisvesting en een sterk partnership met de gemeente Amsterdam. Wij willen graag met de gemeente Amsterdam invulling geven aan een circulair ambachtscentrum.
Er zijn in Amsterdam onvoldoende betaalbare sociaal-maatschappelijke huisvesting. Plekken die goed bereikbaar zijn voor onze kwetsbare medewerkers én voor onze kopende klanten. Voor een gezonde toekomst van De Lokatie is goede huisvesting van levensbelang!


Kijk door deze film met een andere bril naar een Sociale Firma als de Lokatie.

Een succesvolle organisatie die geen extra geld kost maar alleen maar positieve impact oplevert voor de stad.